Medadvis bedrijfsgezondheidszorg

Medadvis levert bedrijfsgezondheidszorg aan bedrijven van elke omvang, van zzp tot middelgrote bedrijven. Ook advisering aan personen in het kader van vragen rondom arbeidsgeschiktheid en/of problemen in de arbeidsrelatie. Indien nodig kunnen wij een mediation traject opstarten.

Voorbeelden van specialistisch bedrijfsgeneeskundig consulten die wij aanbieden zijn:

  • Keuringen ten behoeve van rijbewijzen,
    werkplekken en arbeidsomstandigheden

  • Advisering ten aanzien van de
    medische arbeidsgeschiktheid voor werk.

  • Vaccinaties ten behoeve van
    werkomstandigheden of zakenreizen.

  • Hans heeft door middel van diverse cursussen en zijn ervaring als bedrijfsarts en vaccinatie arts een hoogwaardige kennis opgebouwd wat betreft de relatie tussen (beroeps) infectieziekten en arbeid. Om ook bij deze werkzaamheden onze onafhankelijkheid en tevens continuiteit te garanderen werken wij samen met andere bedrijfsartsen ten behoeve van onderlinge waarneming en kwaliteitsbevordering (o.a. Bakx-Wagenaar Bedrijfsartsen, Swerts en Vissers Bedrijfsartsen).