Medadvis forensisch arts

Medadvis verzorgt forensische geneeskunde ten behoeve van politie en justitie, op aanvraag ten behoeve van derden.