Medadvis medische adviezen

Medadvis verzorgt medisch advies in het kader van een sociaal juridische en verzekeringsgeneeskundige vraagstukken, zoals bij letselschade. Ook behandelen wij WAO/WIA bezwaar- en beroepszaken. Hierin fungeert Hans Thissen als arts gemachtigde voor bedrijfsartsen en/of bedrijfsartsen maatschappen of bedrijven. Daarnaast adviseren we ten aanzien van arbeidsgeschiktheid in het kader van particuliere verzekeringen, WWI/WWB e.a. Wij stoelen op jarenlange ervaring als medisch adviseur voor advocatenkantoren, particulieren en overheid, en wanneer nodig schakelen we diensten van derden uit ons uitgebreide netwerk van psychologen, arbeidsdeskundigen, maatschappelijk werkenden in.