Wie zijn wij?

Medadvis verzorgt sociaal medisch onderzoek en advisering in het kader van letselschade en bedrijfsgezondheidszorg. Ook zijn wij specialist in verzekeringsgeneeskunde betreffende particuliere polissen, WAO/WIA, Wet Verbetering Poortwachter, Wet Werk en Inkomen, Inburgering en forensische geneeskunde, Bijstandswet. Op dit moment bestaat ons cliëntèle uit advocatenkantoren, overheid en particulieren.

Binnen Medadvis is Hans Thissen de medisch adviseur , bedrijfsarts en forensisch geneeskundige . Sinds 1984 is Hans werkzaam als forensisch geneeskundige en sinds vorig jaar is hij in het bezit van de daartoe benodigde KNMG registratie (die voorheen niet verplicht was). In zijn ruim 25-jarige carriere heeft hij verder ervaring opgedaan als senior consultant bij gerenommeerde spelers in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. In de loop der jaren heeft hij alle benodigde opleidingen gevolgd om het bovengenoemde totaalpakket aan medische advisering/diensten te kunnen aanbieden.

"Last but not least" worden AL onze adviezen conform de regels van de "evidence based medicine" opgesteld. Hier hechten wij gezien onze onafhankelijke status enorm veel waarde aan!